zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » מחלקת משאבי אנוש » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

פרטים לגבי מבצע "חבר מביא חבר" ("שבט צופים מרוכז") לתפקידי ריכוז בשבטי התנועה פורסם על ידי מח’ משאבי אנוש
בתאריך 29/6/2006

תכנית "חבר מביא חבר" לעובדי התנועה.

 

מטרת התכנית:

עידוד הגיוס של עובדים חדשים ע"י עובדי התנועה.

 

המתנה:

מתנה בשווי 800 ₪- לעובד אשר בזמן קבלת המתנה עובד בתנועה.

מתנה בשווי 400 ₪- לעובד אשר בזמן קבלת המתנה לא עובד בתנועה.

בשלב הראשון תווי שי ועם הזמן צירוף מתנועת נוספות שוות ערך.

 

מי זכאי לקבל את המתנה?

עובד אשר המליץ על חבר שנקלט לעבודה בתנועת הצופים.

 

מתי מקבלים את המתנה?

המתנה תינתן לאחר שלושה חודשים בהם העובד החדש נקלט בהצלחה בתפקידו בתנועה.

 

 

איך ממליצים על עובד?

ממלאים טופס פרטים ראשונים של המועמד ושל הממליץ ומצרפים את קורות החיים של המועמד.

את הטופס מעבירים לממונה הישיר ולמחלקת משאבי אנוש. עותק של הטופס יישאר אצל העובד שהמליץ על המועמד.

 

כללים:

  • גיוס עובדים ע"י ממונה לא ייחשב "כחבר מביא חבר"
  • במידה ושמו של המועמד הוגש קודם ע"י עובד אחר תילקח בחשבון רק ההמלצה הראשונה.
  • ההוצאה על המתנה לעובד תתחלק בצורה שווה בין שלושה גורמים:

            תנועה, הנהגה, השבט בו נקלט המרכז.

  • במידה ועובד המליץ על יותר ממועמד אחד שנקלט לעבודה בפועל, יקבל העובד מתנה על כל אחד מהאנשים שנקלטו לעבודה בעקבות המלצתו.
  • עם קליטתו של המועמד לעבודה תימסר הודעה למחלקת משאבי אנוש.
  • מחלקת משאבי אנוש תידאג למתן המתנה בתום שלושת חודשי הנסיון.

 להורדת טופס ההמלצה לחצו כאן.

 

 

בברכה,

 

מחלקת משאבי אנוש