zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » מחלקת בטיחות » ידיעת חדשות

עלו קבצים חדשים ללוח הקבצים!!
פורסם על ידי גיל
בתאריך 19/6/2016

קבצים חדשים ללוח קבצים:

 

טפסי תחקיר חדשים: (קישור)

טופס תחקיר ללילה לבן/לינה בשבט

טופס תחקיר לטקס/פסטיבל

טופס תחקיר ליום צופה

טופס תחקיר לקטיף בוסים

 

הנחיות חוזר מנכ"ל עדכניות: (קישור)

דגשים והנחיות בטיחות לפעילות בקייטנות במתקנים מתנפחים - יוני 2016