zofim.org.il
  
 


 
שבט החורש
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט החורש » מוראלים!

מוראלים! פורסם בתאריך 12/12/2007

  המורלים של שבט החורש, לכל מי שיש עוד מוראלים להוסיף שיכתוב בחדרי דיונים!

 

1.    ומי במים מי באש? אש אש החורש! ומי תהנהגה כובש? אש אש החורש! אש אש מים מים החורש שווה כפליים, אש!

 

2.    ירוק עולה, עולה, החורשש, ירוק עולה, עולה עולה עולה.... ירוק עולה עולה החורש אני אוהב אותך הדם שלי ירוק!!!

 

3.    אני בירוק שחור אני בירוק שחור אני בירוק שחור חו – רש (מתחילים חלש ומגבירים את הקול)

 

4.    פולופופו פולופולופופו פולופולופופו פולופולופופו... שבט החורש במים ובאש עליך רק חושב ושר לך מהלב!

 

5.    החורש הגדול עולה עולה, החורש הגדול עולה עולה, החורש הגדול, החורש הגדול, החורש הגדול עולה עולה!

 

6.    שום דבר לא קשה מדי בשביל החורש, החורש (מתחילים חלש ומגבירים את הקול)

 

7.    ירוק שחור עולה, ירוק שחור עולה, ירוק שחור עולה, ירוק שחור עולה! אמפרייה בשחור ירוק, אף פעם לא נשתוק, שי ועינה נשמה, שבט החורש מלחמה! אוהוהוהווווווווו

 

8.    שבט (שבט) החורש (החורש) א-ר-יות (אריות אריות אריות)

 

9.    ירוק בעיניים שחור בנשמה, שבט החורש מעצמה, שאר השבטים לא שווים מהומה, מהומה!!!

 

10.       ירוק עכשיו, ירוק תמיד, שבט החורש זה המשפחה שלי! היי אתה! רק תזכור! הלב שלי תמיד יהיה ירוק שחור! ירוק עולה.. ירוק עולה..

 

11.                       ירוק בלב (ירוק בלב) שחור בנשמה (שחור בנשמה) שבט החורש (שבט החורש) אימפריה ירוקה (אימפריה ירוקה)! (X2)

 

12.                       ירוק שחור ירוק שחור ירוק, שבט החורש, הגדול, החניכים מעל הכל!!!

 

13.                       אני זוכר תהתרגשות, מקום ראשון בפעילות! השנה זה יחזור, בירוק ובשחור! במפקד פרסים הבא, כל ההנהגה תדע, זה לא חלום זה מציאות מחזירים תפעילות!!!

 

14.                       Horesh, what is your profession? Ho ho ho!

 

15.                       שבט שבט שבט שבט שבט שבט שבט החורש, שבט שבט שבט שבט שבט שבט החורשש, שבט שבט שבט שבט שבט שבט שבט החורש, שבט שבט שבט שבט שבט שבט החורש! אימפריה!

 

16.                       יאללה החורש (יאללה החורש) החורש אימפריה (החורש אימפריה) החורש עולה עולה (החורש עולה עולה) X2 חורש עולה, חורש עולה, חורש עולה עולה עולה...

 

17.                       הנה, הנה הוא מגיע, החורש מגיע, במים ובאש.... יאללה, תרימו תידיים, תמחאו כפיים, החורש הגדול!!! (X2)

 

18.                       ותנו לי א' (א') ותנו לי ח' (ח') ותנו לי י' (י') ותנו לי מ (מ') ומה קיבלנו? אחים אחים אחים אחים אחים! שמחה שמחה שמחה שמחה שמחה!

 

 

19.                       אחד (אחד) שתיים (שתיים) החורש (רואים ירוק בעיינים) X2

 

20.                       מי משוגע... חורש משוגע... (מתחילים חלש וממשיכים חזק)

 

21.                     שבט החורש (שבט החורש) שולט תמיד (שולט תמיד) שולט מעל כולם (שולט מעל כולם) שולט בהנהגה (שולט בהנהגה) סולו דרבוקה!

22.                       יאללה יאללה כפיים, כולם אש בעיניים, זו משפחת החורש אז כולם יחד לקפוץ.. אוהו אוהו אהו אהו אוהו

 

23.                       חדש -  אוווווו נשבעתי לאהוב, את החורש תמיד, עבר הווה עתיד, אני ירוק בווריד!!! (X2)

 

24.                       ומי ומה הצבע השולט? ירוק שחור הצבע השולט! ומי ומה הצבע הבולט? ירוק שחור הצבע הבולט! ירוק שחור ירוק שחוק ירוק

 

25. ח' ו' ר' ש' (בעצמו הוא מאמין) בעצמו הוא מאמין (ח' ו' ר' ש')

 

26. אומרים שהחורש בלב של כולם, ירוק ושחור שעושה בלאגן! אומרים שהחורש עושה פה היסטריה, אבל זה נכון כי החורש אימפריה! דלאו דלאו

 

27. חורש עולה!!!!! חורש עולה עולה עולה..... חורש עולה עולה עולה.... חורש עולה עולה עולה!!!!!! חורש עולה

 

 

 

 

28. פו פולופופופופו, פו פולופופופופו, החורש הגדול! החורש הגדול!

 

29. אוווו... שבט החורש... שבט החורש! שבט החורש! שבט החורש... אימפריה ו! אווו....

 

30. שבט החורש לא יתחיל להלחם עד שישמע את הכפיים שלכם אוהוהוהוווווו... אוהוהוהוהו אוהוהו! לשבט החורש אני אתן הכל אני לובש ירוק שחור אוהוהוהוווווו... אוהוהוהוהו אוהוהו! ירוק שחור, זורם בעורקים שבט החורש, 1500 חניכים אוהוהוהווווווווווווווו אוהוהוהוהו

 

31. החורש הו! החורש הו! החורש הו!

 

32. גם אני אוהב את החורש!!! (מחיאות כפיים) גם אני אוהב את החורש!!!