zofim.org.il
  
 


 
אתר צופות ביחד למרחקים
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר צופות ביחד למרחקים » מי אנחנו

מי אנחנו פורסם בתאריך 24/10/2010

מי אנחנו- צופות ביחד למרחקים

כתבה: ד"ר ליאורה גבעון- נציבה בינלאומית של הצופות במדינת ישראל

צופות ביחד למרחקים הינו פרויקט המייחד ומאחד את הצופות במדינת ישראל מכל מגזרי החברה הישראלית
 
מטרות הפרויקט הן: קידום מעמד החניכות והבוגרות של תנועת הצופים, העצמת החניכות מכל המגזרים בתנועת הצופים, פיתוח מנהיגות ומעורבות חברתית בקהילה, פיתוח תחושת מסוגלות והשמעת הקול האישי בקהילה ובמדינה. הגברת המודעות לנושא הדו-קיום והפעילות ביחד והטמעתו בקהילות השונות, העלאת המודעות החברתית וטיפוח הכבוד ההדדי כלפי הרבגוניות בקרב האוכלוסיות השונות.
 
החזון שלנו...  
פיתוח מנהיגות והעצמת חניכות ובוגרות תנועת הצופים מכל מגזרי התאחדות הצופים בארץ (צופים מוסלמים, צופים דרוזים, צופים קתולים, צופים אורתודוקסים וצופים יהודיים), על ידי מפגשים משותפים, ימי עיון, סמינרים, מחנות והקמת קבוצות עבודה ועניין שמטרתם תכנון ויישום תוכניות תנועתיות מקומיות ובינלאומיות.  
החלפת מידע  וחשיפה לרב התרבותיות תוך שמירה על ייחודו של כל מגזר.
 
צופות ביחד למרחקים נועד להכיר את עולמן של הצופות מהמגזרים השונים. לקרב לבבות, ליצור היכרות ודיאלוג בין צופות מהמגזרים השונים, לכבד אלו את אלו,תוך שמירה על ייחודם התרבותי, והמסורתי, מתוך הבנה שכולנו אזרחי מדינת ישראל ללא קשר לשיוך דתי או לאומי.  
 
הצופות במדינת ישראל הינן חלק מארגון הצופות העולמי שייעודו, לאפשר לבנות ונשים צעירות לפתח את מלא הפוטנציאל שלהן כאזרחיות אחראיות בעולם בו הן חיות. לפתח את מעמדן ואת מנהיגותן, לגרום להן להיות בעלות השפעה ולאפשר להן להשמיע את קולן האישי על מנת לחולל שינוי, ליצור ולבנות עולם טוב יותר.
 
 
היעדים שלנו..
 1. הקמת פורום נשים שיורכב מהמגזרים השונים, וייפגש באופן סדיר במטרה לקבוע כיוונים ותכנון פעילויות.  
 2. זיהוי צרכים של הצופות במגזרים השונים.
 3. היכרות עם התרבויות, המסורות והמנהגים במגזרים השונים, תוך הבנת הדמיון והשוני.
 4. פיתוח מנהיגות והעצמת הצופות  בקבוצות הגיל השונות ע"י תחושת שייכות ותרומה משמעותית לקהילה.
 5. מעורבות, הובלת פרויקטים ורתימת צופות נוספות בקהילה. 
 6. הגדלת מספר החניכות השייכות לתנועת הצופים בכל הארגונים.
 7. פיתוח תוכנית חינוכית לחניכות תנועת הצופים מכל המגזרים העוסקת בתרבות, סובלנות, פתרון קונפליקטים, זהות וסטריאוטיפים.
 8. הובלת תוכנית משותפת לצופות מאותה קהילה או יישוב.  
 9. הגברת התקשורת ומיסוד שיתוף הפעולה בעבודה על פרויקטים בעלי עניין משותף.
 10. הקמת פורומים נוספים שיפעלו בשיתוף פעולה בין הארגונים והמגזרים למען למידה הדדית.
 11. ארגון והפקת אירועים משותפים בעלי תוכן ערכי- חברתי.