zofim.org.il
  
 


 
מחלקת להקת צופים בשב
חץ  דפי מידע דף הבית » מחלקת להקת צופים בשב"א נע » להקת צופי שב''א

להקת צופי שב''א פורסם בתאריך 17/10/2012

תוכנית עבודה - להקת צופי שב"א

רקע

להקת "צופים בשבא נע" המורכבת מנוער עולה ובני עולים- הלהקה הוקמה לפני כ- 9 שנים במטרה לאתר
כישרונות צעירים בתחום הבמה ולהגביר את תחושת המסוגלות של המשתתפים ולאפשר מפגש רב תרבותי
בין התרבות ה
"צופית" הוותיקה לתרבות העדה האתיופית תוך כיבוד ומתן במה לתרבות ולערכים מהבית.
הלהקה מהווה אמצעי לחשיפה של הקהילה – התרבות והמסורת האתיופית ולמקור גאווה לבני הנוער השותפים. 

הלהקה מורכבת מ-15 חניכים צעירים כיתות ט'-יב'.בנים ובנות אשר באים משבטים שונים מכל הארץ.
חברי הלהקה פעילים בשבט כחניכים וכמדריכים. הלהקה מנוהלת ע"י אנשי מקצוע, מנהלת לוגיסטית וחברתית,
מנהל מוסיקאלי ובמאי.
תכני ההופעה כוללים שירים, ריקודים וסיפורים מחוויות חברי הלהקה עצמה, מהתרבות האתיופית והישראלית.
גם באמצעות תוכנית זו באה לידי ביטוי התפיסה כי תנועת הצופים משמשת ככלי חיוני להשתלבות בחברה הישראלית
ומתאפשר קיום הגשר אליו אנו שואפים.

הצורך

הגברת תחושת השייכות, אמונה במסוגלות ומתן במה לחניכים ברמה האישית והקבוצתית.
חשיפת התפיסה הרב תרבותיות בתנועת הצופים ופתיחות בין קהלי היעד השונים בתנועה.

 תמונת מצב:

*        הלהקה מונה כ- 15חברים משבטים שונים ברחבי הארץ, רוב החברים בלהקה משמשים גם
כבעלי תפקידים ו/או מדריכים בשבטי "האם" שלהם.

*        הלהקה מופיעה עם המופע "כשתגדל תבין" באירועים תנועתיים וחוץ תנועתיים

*        הלהקה מופיעה עם שירים חדשים וגם עם שירים ממופעים קודמים

*        כיום הלהקה מופיעה בממוצע פעמיים בחודש

*        הלהקה מקיימת חזרה אחת לשבוע

אוכלוסיית היעד:

  1. בני נוער בגילאים 13-18
  2. שבטי צופים בכל רחבי הארץ
  3. גופים וארגונים ציבוריים ומסגרות חינוכיות מחוץ לצופים

החזון:

חברי הלהקה יהוו מודל לחיקוי והערצה בקרב צעירים ברחבי הארץ, וישמשו דוגמא להשתלבות בחברה
הישראלית תוך שמירה על הזהות התרבותית הייחודית של הקהילה האתיופית.

הלהקה תהווה מקור גאווה להורי חניכי שב"א בצופים ולקהילה האתיופית.

 מטרת העל:

הלהקה תהווה כלי חינוכי ופלטפורמה לקידום כישרונות בתחום השירה, הריקוד והמשחק, תוך חיזוק
הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות, ברמה האישית והחברתית.
 

יעדים:

*        גילוי כישרונות בתחום השירה ההלחנה והכתיבה בקרב החניכים בשבטים בגילאי 13-16

*        יצירת חיבור לזהות המסורתית דרך האומנות

*        חשיפת פעילות תנועת הצופים בפני הקהילה האתיופית

*        חשיפת התרבות האתיופית בפני התנועה בפרט והחברה בכלל

*      שילוב ילדים ובני נוער מכלל שבטי הצופים כחברים בלהקה

*      פיתוח יכולת הביטוי העצמי דרך ההופעה

*      מיתוג ופרסום הלהקה כמשאב מקצועי ואיכותי

 

עקרונות עבודה מנחים:

  • יישומיות (מהלכה למעשה) ומכוונות לצרכי "השטח"
  • מקצועיות
  • עבודת צוות (בלהקה ובמחלקה)