EN | RU

שבט הנשיא

  • בקרוב!!! ללחוץ על ההודעה !!
    פורסם על ידי עומר דן ביום 21/6/2013
    | לידיעה המלאה...

  • ההרשמה למחנה קיץ נפתחה!!! ניתן להרשם למחנה ולשאר הטיולים דרך הפורטל (קישור באתר) או דרך חדר ההרשמה : 077-441-4072
    פורסם על ידי עומר דן ביום 17/6/2013
  • שכבות ד'- ו',מוכנים לטיולי פסח 2012 ??
    פורסם על ידי צוות מרכזים ביום 26/3/2012
    | לידיעה המלאה...




כתובתנו
רפידים 27 פינת מבצע קדש
תל אביב - יפו

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
shevet.nc@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

  • שיאן המל - מרכזת בוגרת פרטים
  • נעה מאיר - מרכזת הדרכה בוגרת פרטים
  • נעם רחבי - מרכזת הדרכה בוגרת פרטים